Klimopleidingen voor docenten LO

Bent u en/of uw vakgroep op zoek naar een passende opleiding op het gebied van klimmen dan denken wij graag met u mee!

We hebben een breed aanbod. Van de complete, erkende opleiding Sportklimbegeleider Onderwijs (SKBO) tot het verzorgen nascholingen, workshops of clinics.

Heeft u al ruime kennis en ervaring dan maken we graag, samen met u of uw vakgroep, een scholing op maat.


Sport Klim Begeleider Onderwijs (SKBO)

De opleiding Sportklimbegeleider Onderwijs (SKBO) is een door de NKBV, KVLO en ALO’s erkende basisopleiding met als doel het op een veilige aantrekkelijke wijze aanbieden van (sport)klimmen binnen uw lessen lichamelijke opvoeding.

Op landelijk niveau zijn inhoud en einddoelen van de opleiding vastgesteld en past SKBO binnen de opleidingsstructuur van de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging (NKBV). Na het behalen van het certificaat SKBO kan indien gewenst worden ingestroomd binnen de opleidingsstructuur van de NKBV.

De opleiding SKBO bevat naast methodisch- didactische inhoud ook informatie over klimtechniek, materiaalkunde, risicomanagement & aansprakelijkheid en spelvormen. De opleiding wordt afgesloten met een kennis- en vaardigheidstoets.

De omvang en duur van de SKBO-opleiding omvat 8 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met zelfstudie. De ervaring leert dat dit sterk afhankelijk is van de voorkennis en -kunde van de deelnemer. 

Bij een brede, recente ervaring is het mogelijk om samen met u en/of uw vakgroep afgestemd op uw voorkennis en ervaring. Bij twijfel kan een praktische intake deel uitmaken van het vaststellen van uw startniveau.


Sportklimmen: clinics en workshops

Heeft u een specifieke scholingswens? Wij maken graag een aanbod op maat!

Op basis van uw vraag maken wij een scholingsaanbod van een dagdeel of een opeenvolging van bijeenkomsten. Dat kan bij u op school of in een klimhal van een van onze partners. Heeft u een klimaccommodatie in uw omgeving waar we welkom zijn dan is ook dat mogelijk.

Ter inspiratie vind u een aantal mogelijke thema’s:

– moderne zekeringsmiddelen en -methoden

– risicomanagement & materiaal onderhoud

– klimtechnische scholing

– speelse klim- en bouldervormen

– klimmen met een mentale en/of fysieke beperking

– route bouwen

– ook verzorgen wij indien gewenst de periodieke keuring van uw klimmaterialen volgens de ARBO richtlijnen

 


Service & advies voor de docenten LO

Heeft u en of uw vakgroep specifieke vragen op het gebied van uw klimaccommodatie en of uw klimmaterialen?

Wij verzorgen indien gewenst voor u, geheel onafhankelijk, de periodieke inspectie van uw klimmaterialen volgens de actuele normen van de wetgeving. De inspectie is op het niveau van professioneel gebruik en voorzien van een helder inspectierapport. Materialen die niet meer aan de normen voldoen worden uit de roulatie genomen. wij verkopen geen materialen en hebben hierin ook geen belangen.

Heeft u en/of uw vakgroep plannen voor het bouwen en/of inrichten van een (nieuwe) klimwand? Wij denken vanuit onze praktijkervaring in het onderwijs graag met u mee bij het plannen en inrichten van uw nieuwe inrichting!